22
Nov

En annan bild av Bollsta

Söndagen den 22 november kunde man både se utställningen "Bollstabor och andra" och lyssna till ett föredrag med rubriken "En annan bild av Bollsta" på Länsmuseet i Härnösand. Ulla Johansson, uppvuxen i Bollstabruk under 40- och 50-talen som fosterbarn till Judith och Elis Holmberg, gav en kompletterande bild till annan tillgänglig information om Bollstabruk. Med en fosterfar som bl.a. var kommunalnämndens ordförande i Ytterlännäs kommun under perioden 1947-63 ville hon lyfta fram Bollsta som kommuncentrum och allt vad det innebar av framtidstro och utvecklingsoptimism under efterkrigstiden. Men också vad som krävdes i en fram till mitten av 50-talet växande kommun, inte minst genom sammanslagningen av Ytterlännäs, Dal och Torsåker fr.o.m. 1952. Hon anknöt också till sina barndomsminnen.

 

 

Länsmuseets Måna Nilsson tackar Ulla Johansson

 

Förre kommunalrådet i Kramfors, Christer Nilsson, deltog aktivt i diskussionen efter föredraget.