09
May

Länsmuseet på Murberget på besök

Länsmuseet på Murberget hade idag förlagt en träff angående kulturarvsdagen i september till Bollstabruk.
Folk från olika föreningar i länet var inbjudna och man samlades först i masugnen nere vid SCA:s industriområde. Svea Larsson höll en intressant information om masugnens historia inne i den gamla byggnaden från början av 1700 talet. Lars Sjödin från Bi berättade lite om intresseföreningens verksamhet. Träffen fortsatte i folkets hus med information om kulturarvet och vad som var på gång.