20
May

Nybygge med lyft i Bollstabruk.

  

 

 

Ådalens pastorat får nya lokaler för sin pastorsexpedition i anslutning till det befintliga kyrkogårds kontoret vid Ytterlännäs kyrka. En stor byggkran lyfte de sex modulerna på plats och bildar expedition, kontors och gemensamhetsytrymmen för personalen. Modulerna, som placerats intill den befintliga kontorsbyggnaden, hyrs till att börja med under tre år. Mellan de båda byggnaderna byggs en korridor så att man kan komma in till respektive lokal. 

"Det känns bra att få allt samlat på ett ställe" säger Stefan Sjöberg som är administratör i pastoratet och ansvarig för projektet.