18
Jun

Mediateknik om fiberanslutnig i Bollstabruk

 

 

 

  Det kommunalägda lokala bolaget Mediateknik har flera pågående fiberprojekt i kommunen, det enskilt största projektet är DIG2020.

DIG2020 är godkänt och påbörjades 1 Januari 2016. Just nu byggs en delsträcka i Lugnviksregionen.

DIG2020 är ett regionsprojekt som pågår i hela Västernorrland, projektet byggs tillsammans med alla kommuner i länet och länsstyrelsen.

Kramfors del i projektet består av sträckan Gräta vid E4 till Sollefteå kommungräns samt sträckan Bollstabruk mot Härnösands kommungräns.

 http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/vara-projekt/dig2020/Pages/default.aspx?keyword=dig2020

 Det innebär att en större del av Bollstabruk kommer fibreras tillsammans med detta bidragsprojekt.

 Bolaget Mediateknik har även haft stora omstruktureringar och har från och med januari 2015 en helt annan struktur som levererar ett helt öppet nät idag med flera tjänsteleverantörer.

Bolaget har även konkurrenskraftiga inkopplingspriser tack vare en väl etablerad infrastruktur.

En stor lokal kundstock innebär också att vi har bland de bästa priserna på tjänster i Västernorrland!

Vi har även valt en teknisk lösning för byggnation i vår kommun som innebär att alla hushåll får två fiber in till sitt hus!

Detta innebär en mycket större tillgång till olika typer av tjänster som inte kan levereras enbart på en fiber hos andra leverantörer.

Till exempel lokala kommunala tjänster eller Kabel-tv.

”Kabel-tv” innebär att du får ut alla kanaler i ditt kanalpaket på alla tv-uttag utan att behöva köpa extra utrustning, betala extra för ”tvillingkort” eller ”tvillingabbonemang”, inga extra dosor behövs.

Det finns även digital-tv precis som hos andra leverantörer.

Gå in och lämna intresse på vår hemsida och ring oss gärna ifall du har frågor, det är många som ringer just nu så handläggningstiderna är lite längre än normalt, vi arbetar på att korta ned väntetiden.

 http://www.mediateknik.com/intresseanmalan

 Se även övrig information på hemsidan gällande nuvarande prisbilder i pågående projekt och abonnemangskostnader, observera att de priser du ser hos tjänsteleverantörerna är Inklusive nätavgiften!

 Mattias Ågren

IT-Strateg Mediateknik AB

 Växelnummer: 0612-70 10 90

Email: mattias.agren@mediateknik.com

www.mediateknik.com