29
Sep

Nu kommer 40 skyltarna upp i genomfarten

Nu sätts 40 skyltarna upp, som ska gälla från 1 oktober, i genomfarten. Kommer man söderifrån mot norr, gäller 40 km strax före avfarten till Herrsjövägen. 60 km gäller från samma plats och ner till idrottsplatsen där det blir 70 km mot Lästa/Väja som tidigare. Kommer man norrifrån så gäller 40 km från Kalles Pizzeria och 60 km gäller från Parkvägen i norr där 70 km skylten finns. 40 km gäller nu också alla sidovägar och gator i tätorten där det tidigare varit 50 km. 30 km efter Tunsjövägen ovanför Bollsta skolan gäller som förut. Inga fartkameror har satts upp inne i samhället dessa är placerade i norr strax bortom avfarten till Nyland. I söder finns kameran i början av raksträckat i Lästa där gamla infarten fanns vid Lavallen. Kamerorna har placerats utifrån de riktlinjer man har från trafikverket.

 

   40 skylten strax söder om Herrsjövägen.

 

   I norr strax före Kalles Pizzeria.

   Text och foto: Lars Sjödin