23
Oct

Bollsta skolan överlämnade idébyggen.

Nu har klass två i Bollsta skolan överlämnat de idébyggen man gjort tillsammans i sju olika grupper. Uppgiften var att skapa en modell på en lekpark på platsen bakom f.d. 21:ans gatukök nedanför Folkets Hus. Man byggde på träplattor och med olika material som Idéverkstan hade tagit fram för uppgiften. Barnen fick fritt skapa sina modeller tillsammans i grupperna. I tisdags var det så dags att överlämna det färdiga resultatet till Bollstabruk intresseföreing i Café Genomfarten. Man hade skrivit ned vad bygget föreställde och hur den skulle användas om den byggdes på riktigt. Det var många fantasifulla förslag som presenterades allt från raketer till träkojor och klätterställningar. Efter överlämnandet blev det fika i form av festis och bullar.

Modellerna ska visas i Café Genomfarten på julmarknaden den 26 november.

Intresseföreningen riktar ett tack till alla elever, ledarna för Idéverkstan och klassens lärare.

 

   Två av de sju förslagen.

 

    Lämpligt namn på en lekpark i området.

 

   Tre fikasugna modellbyggare.

 

  Text och foto:Lars Sjödin