06
Nov

"Krutgubbar" låstes in i Krutkällaren.

För många Bollstabor är Krutkällaren, efter en kilometers vandring längs elljusspåret mot Röåsen, ett välbekant riktmärke. Den var under många år osynlig då det växt upp en del småskog framför. För några år sedan röjdes skogen bort och nu är den väl synlig från spåret. Under kriget ska källarn använts av försvar och hemvärn för förvaring av olika amunitioner. Därefter använde Ytterlännäs kommun källaren för förvaring av dynamit och sprängmedel. Det grävdes en hel del vatten- och avloppsledningar på den tiden och ibland behövde man spränga bort sten eller berg. Det var väl inte så lämpligt att förvara dessa sprängmedel nere i samhället. Knut Bodén som bodde i Svedje var ansvarig för den verksamheten då. Dynamiten lastades om från bil till hästtransport som fraktade dessa explosiva varor den sista sträckan upp till källaren. Från 1958 var det Bengt Dahlin som förvarade dynamiten där, till sin butik Bollsta Järnhandel. 1968 såldes järnaffären till Nylands järn och därefter har inte källaren använts. Troligen skulle den inte vara godkänd att användas för en sådan verksamhet längre. 

 

   En och annan "gubbe" har varit inlåst här.

 

   Invändigt lämpar den sig kanske mest till någon läskig film.

   

   Text och foto: Lars sjödin