11
Dec

Affärer förr och nu längs genomfarten i Bollstabruk.

Ett gäng Bollstabor har ett antal år träffats i en litteraturcirkel i PRO:s regi. För några år sedan började man även diskutera vilka butiker som funnits i Bollstabruk genom åren och vilka ägarna varit till dessa. Även andra byggnader än butiker, som varit kända för Bollstaborna, mindes och pratade man om.  Ämnet har blivit aktuellt i samband med de rivningar som gjorts och pågår längs genomfarten. När man börjat prata och uppdatera sig om dessa affärer och byggnader, kände man för att sammanställa en skrift på de byggnader som var aktuella. Med hjälp av Länsmuseets bildarkiv har man också tagit med bilder av varje hus. Det är i första hand de byggnader och affärer som finns och funnits efter Ådalsvägen. Svea Larsson som varit cirkelledare har sammanställt den arton sidiga skriften. Med hjälp av de som bott länge i Bollstabruk har man kunnat teckna ner vilka ägarna varit och vad för verksamheter som bedrivits i varje hus. Inledningsvis kan man läsa att det år 1915 fanns inte mindre än 23 handlare och hantverkare med Bollstabruk som adress. För den som är intresserad av Bollstabruks historia och i synnerhet dess affärer är skriften en trivsam läsning.

Den som vill ta del av skriften kan kontakta Svea Larsson.

Telefon 0612-21612 eller 073-065 45 86

Mail: svealarsson@spray.se

 

 

 

   Text: Lars Sjödin