02
Jan

Texaco har blivit bärgargarage.

 

Texacomacken som varit stängd i minst 20 år, har nu blivit hemvist för Sollefteå & Kramfors Bärgningstjänst. Det är Mattias Carlsson, som driver bärgningsfirman sedan tre år tillbaka. Han hyr macken som garage för två av företagets bilar. Han kommer närmast från Kramfors men har sedan ett par månader tillbaka bosatt sig i Bollstabruk med sin familj. Firman har tre fordon varav en bil finns placerad i Sollefteå. Utöver bärgning av fordon transporterar man även maskiner åt några uthyrningsföretag. Företaget tillhör bärgningskedjan Viking Group som finns i Norge, Sverige och Danmnark.

 

 

 

 

   Företagsskylten är uppsatt på byggnaden, som en gång var Texacomacken.

 

 

 

   Bilarna som är stationerade i Bollstabruk.

 

    

   Text och foto: Lars Sjödin