08
May

Barbro och Olof Wiborgh är nu hedersmedlemmar i Bollstabruk intresseförening.

Medlemmarna Barbro och Olof Winborgh donerade 100.000 kr till Bollstabruk intresseförening, som enligt deras önskemål ska användas till något som är bra för Bollstabruk. Tanken var att de skulle överlämna gåvan i samband med Valborgsmässofirandet. Tyvärr kunde makarna Wiborgh inte närvara p.g.a sjukdom, men man ville ändå att gåvan skulle offentliggöras vid firandet. Intresseföreningens styrelse har beslutat utnämna Barbro och Olof till hedersmedlemmar i föreningen. Beviset på hedersmedlems skapet överlämnades den 6 maj i deras hem i Sundsvall. Vi kommer i samband med någon annan aktivitet se om de kan komma till Bollstabruk. Vi förmedlade ett stort tack från hela Bollsatbruk vid besöket hos dem. Olof är född och uppvuxen på Udden nere vid industrin men flyttade från orten i unga år. Men Bollstabruk är alltid något speciellt för honom och som han känner mycket för. 

 

   Olof Wiborgh med beviset på hedersmedlems skapet.

 

  Text och foto: Lars Sjödin