13
May

Grannsamverkan i Bollsta Mo samfällighetsförening.

 

Bollsta Mo Samfällighetsförening genomförde en städ- och röjningsdag längs Åslingevägen och Movägen under lördagen. Det var den årliga gemensamma städdagen man samlats till. I år koncentrerade man sig på trädfällning och röjning längs Movägen, från bron över ån och en bit in på Åslingevägen. Bollsta fiskevårdsförening hade markerat träd som man ville ha kvar efter ån. Det var ett arbetsvilligt gäng som slet och drog riset från träden som sågats ner. Det blir ljust och öppet efter ån och sikten i korsningen kommer nu att bli bättre då inte träden skymmer sikten. Dessutom tyckte gänget att det var roligt att jobba tillsammans. Man har också i området bildat grannsamverkan i förebyggande syfte för att hålla koll på varandras hus för att förhindra inbrott. Städdagen kan också sägas vara grannsamverkan fast på ett annat sätt.

  

   Arbetsgänget samlat för gemensamt fika.

 

   Lena finputsar efter trädfällningen.

 

   Göte funderar på att ta sig ett dopp i ån då det blir svettigt med att ta reda på de nerkapade träden.

 

   Paula har snitts på riskastningen.

 

    Ordförande i föreningen Nicklas Häggkvist och Dennis sköter lastningen.

 

  Text och foto: Lars Sjödin