11
Sep

Byggstart av två projekt.

Måndag den 11 september startade två byggprojekt i Bollstabruk. Multiarenan vid LM skolan fick konstgräsmattan utlagd och senare i veckan kommer själva arenan att sättas upp. Parkområdet nedanför Folkets Hus startade också med trädfällning av i stort sett alla björkar som fanns i området. Några kommer att sparas och nya träd ska planteras på olika ställen i parkytan. Entreprenör för parkområdet är Skanska och arbetet beräknas ta c:a en månnad. 

 

    Konstgräsmattan läggs på plats ovanpå ett slätt stenmjölslager.

 

   Björkarna intill f.d Schlikers färghandel har tagits bort.

 

 

   En skiss över parkområdet nedanför Folkets Hus.Några små ändringar är gjorda i skissen.

 

   Text och foto:Lars Sjödin