02
Oct

Det grävs som aldrig förr i Bollstabruk.

Det pågår flera olika grävprojekt just nu i Bollstabruk. Parkområdet som ska byggas nedanför Folkets Hus arbetas det med sedan två veckor tillbaka. Bussplanen grävs upp och markisoleras. Den kommer att beläggas med asfalt, det är Skanska som utför båda jobben. Korsningen Tunsjövägen och Riksväg 90 har Svevia påbörjat breddningen av, där också Gc-vägen och refugen får en annan sträckning. Den nylagda gångvägen, mellan Björkvägen och GC-vägen vid RV 90, kommer att få belysning. Arbetet med grävningen av elkabel till belysningsstolparna påbörjades under måndagen den 2 oktober. Det är Vattenfall som sätter upp belysningen. Fiberdragningen har påbörjats så smått med att rör läggs ner nedanför Folkets Hus och i bussplanen samtidigt med grävarbetena där. Inom kort drar man igång grävningen ut till villaområdena, först ut blir det till området bortom Folkets Hus. Det är positivt att grävskoporna är här för annat än rivning av hus. I olika medier pratar man dagligen om Bollstabruk, till stor del beroende på Mats Jonssons nya bok " Nya Norrland " som har fått stor uppmärksamhet.

 

   Det pekar uppåt för Bollstabruk nu med många positiva projekt som pågår samtidigt.

 

   Bygget av parkområdet nedanför Folkets Hus pågår för fullt.

   

    Bussplan grävs ur och markisoleras.

 

    Grävning av elkabel till belysningsstolparna efter nygjorda gångvägen har påbörjats.

 

    Det blir ljust efter gångvägen vid Bollsta kyrkan inom kort.

 

    Fiberdragningen har startat upp och pågår under hösten så länge vädret tillåter.

 

    Text och foto: Lars Sjödin