20
Nov

Gångvägen vid Bollsta kyrkan är nu belyst.

Den sedan ett år tillbaka nygjorda gångvägen mellan Björkvägen och GC-vägen vid RV 90 har nu fått vägbelysning. Det är många som önskat att den varit belyst. Men nu är det uppsatt moderna ledlampsarmaturer på tre stolpar längs gångvägen, till glädje för alla som använder vägen den mörka tiden på dygnet. Gångvägen har byggts som en del i de projekt som nu genomförs i Bollstabruk.

 

    Premiär för belysning av gånvägen idag den 20 november 2017.

 

 

     Under hösten 2016 byggdes gångvägen som nu är belyst.

 

     Text och foto: Lars Sjödin.