07
May

Christer vårstädar sina bikupor inför sommaren.

Ångermanlands Bigårdar, som ägs av Christer Gustavsson, har sin verksamhet i Bollstabruk sedan 12 år tillbaka med slungning, tappning och lager. Han har ett hundratal bisamhällen runt om i landskapet och producerar mellan 6 och 7 ton honung varje år. Just nu har han fullt upp med en ”vårgenomgång” av alla sina kupor. Iförd jacka med kåpa går han igenom varje samhälle och gör iordning dessa inför kommande säsong. Bina verkar ha klarat den långa vintern bra där de surrar runt honom. Christers biodling är en av Norrlands största och han levererar både till ICA och Coop. Han hoppas nu att det blir värme och en fin blomning veckorna kring midsommar, för då blir honungsskörden som bäst. En varm och fin sommar, skulle nog inte vara så dumt, inte bara för Christers bin.

 

    

    Christer Gustavsson i full mundering för att gå igenom alla sina kupor. 

    Det är mycket jobb att gå igenom de hundratals kupor som finns utplacerade på olika håll.

 

    Text och foto: Lars Sjödin