06
Aug

Mosaiken från Schlikers tillbaka i centrum.

Det ena av de två mosaikmotiven, som fanns på fasaden till Schlikers färghandel, räddades kvar för eftervärlden innan huset revs 2015. Det var när Runo Schliker 1959 flyttade sin färghandel till gamla posthuset, som fasaden fick en mosaikbeklädnad och två motiv sattes upp. Konstnären Rudolf ”Rulle” Abrahamsson från Örnsköldsvik skapade motiven och några Italienska kakelmakare satte upp dem.  Bollstabruk intresseförening tog initiativet att bevara ett av motiven som prytt fasaden till färghandeln i närmare sextio år. Per-Gunnar Frånlund och Uno Sjölén från Miljö & Huskonsult, var de som lyckades med att ta bort motivet ur fasaden. När Kramfors kommun tillsammans med Bollstabruk intresseföreningen började planera för ett parkområde, nedanför Bollsta Folkets Hus, kom idén att sätta upp det sparade motivet på en lämplig plats. Nu drygt tre år efter rivningen av huset har mosaiken satts upp, på samma tomt som färghandeln tidigare fanns. En träkonstruktion med tak, som Jan Lötberg styrelsemedlem i intresseföreningen ritat. En LED belysning ska lysa upp mosaiken under den mörka tiden.

Bollstabruk intresseförening riktar ett tack till Björkåbruks minnesfond, Kramfors kommun samt ideella krafter och företag, som på olika sätt bidragit till att vi kunnat bevara och sätta upp mosaiken.

 

     Mosaikmotivet är nu klart och fått en LED belysning som lyser upp motivet i mörkret.

 

 

     Mosaikmotiven på fasaden till Schlikers färghandel när det begav sig.

 

   Per-Gunnar Frånlund och Uno Sjölén monterade bort det ena motivet ur fasaden i januri 2015.

 

    Styrnäs Mekaniska svetsade ramen runt mosaikplattan.

 

    I juli 2018 kunde mosaiken lyftas på plats i parkområdet nedanför Bollsta Folkets Hus.

 

   Glada miner hos Jan Lötberg, Bernt Hansson, Lars Sjödin och Björn Stenström när mosaiken hamnat på plats i träställningen.

 

     Elektriker från Vattenfall monterar LED belysningen.

 

    Text och foto: Lars Sjödin.