15
Nov

Vad tycker du ska göras?

Delar av styrelsen i Bollstabruk intresseförening, planteringsgruppen och ett tio tal nya, som kommer att ingå i gruppen framöver, hade en gemensam träff den 30 oktober. Syftet med träffen var att informera de nya och ta fram förslag på förbättringar och utsmyckningar i Bollstabruk. Eva Sundelin, samordnare i planteringsgruppen, inledde med att berätta om gruppens tillkomst och vad man hittills gjort under de två år man hållit på. Hon poängterade vikten av att få till en föryngring i gruppen för att vi ska kunna fortsätta det arbete som påbörjats. Kvällen fortsatte med att dela in sig i grupper där man skulle ta fram förslag på minst tre saker man ville genomföra. Här nedan kan vi se några av de många förslag som kom fram.

Styrelsen och gruppens önskemål till dig är, som boende i Bollstabruk, att tycka till om dessa förslag samt komma med egna idéer och synpunkter. Dina förslag kan lämnas genom att mejla till intresseföreningen bi@bollstabruk.se eller lämna ett meddelande i vita lådan som intresseföreningen har uppsatt på f.d. ICA butiken, intill entrén till COOP.  Det går också bra att muntligen berätta för oss när vi träffas ute på byn. Tyck till och kom med förslag och du får gärna komma med och hjälpa till. Tillsammans kan vi göra Bollstabruk mer attraktivt för både oss själva, för de som kommer på besök eller de som passerar genom samhället. Kanske kommer en del att stanna till och rentav vilja flytta hit.

Några av förslagen som lämnades vid träffen.

 • Genomföra ett tidigare förslag på äppelträdslund, gångstig samt parkbänk på tomten bortom macken. (Det är den triangelformade grönytan där det tidigare stod villor.)
 • Någon form av Julbelysning i refugen längs RV 90. Samt belysning på mack området och sågramen.
 • Informationstavla och stolpe, som placeras i parkområdet, med vägvisare till olika platser och byggnader, Ute gym/parkour anläggning på grusytan i parkområdet.
 • En spaljé vid blomplanteringen samt bänk på f.d. Ådalsmagasin tomten.
 • Sittplatser i någon form av träkonstruktion/byggnad där ungdomar kan ”hänga” sommartid, helst i centrum.
 • En bänk ev. träd vid platsen vid ett konstverk som planeras på grönytan söder om Tunsjövägskorsningen.
 • Utescen i parken
 • plantering i grönytan på busstation.
 • Bättre belysning vid badhuset.
 • Måla järnkonstruktionen som bär upp taket runt torget.
 • Häck istället för de vita suggorna vid macken och större asfaltyta.

 

Styrelsen

Bollstabruk intresseförening.

 

     Här finns förslag på en äppelträdslund med grusgång och parkbänk. ( Tomten norr om macken där det tidigare stod hus)

 

    Belysning på sågramen, skulle bli fint?

 

    Någon form av större konstverk på gräsytan vid korsningen Tunsjövägen, finns det ideèr om.

 

     Blomsterplanteringen, där en gång Ådalsmagasinet fanns, skulle kunna utökas med ex.vis en spalje av något slag. Varför inte en bänk där också?