03
Oct

Höga Kusten och Ådalen går tillsammans i protest mot skolnedläggningarna Kramfors

Kramfors kommun har satt in en tresidig annons i annons-tidningen Kramforsbladet för att förklara kommunens ställing i skolfrågan. Man väljer dock att inte berätta hela sanningen och vilseleder i stora stycken läsarna. Bollstabruk Intresse-förening har därför tillsammans med Ytterlännässkolans föräldraförening, Bollstaskolans föräldraförening, föräldra-föreningarna i Docksta, Herrskog, Lugnvik, Nordingrå, Torrom och Ullånger publicerat en kritisk granskning av kommunens tresidesannons. Tidningen Ångermanland har informerats.

Ytterlännässkolan

Foto: Roger A Åkerblom