14
Sep

Ny belysning längs gång- och cykelvägen i Lästa

Trafikverket har i sommar installerat ny belysning längs gc-vägen från Bollstavallen till Väja. Lagom till hösten är nu arbetet slutfört och den väl använda gc-vägen badar i ljus även efter höstmörkrets ankomst. 

Belysningen längs riksväg 90 på samma sträcka kommer senare av nedmonteras och avlägsnas. Detta är helt i linje med Trafikverkets policy att inte ha vägbelysning på samma sträcka som man har gc-väg-belysning.

Ny belysning längs gc-vägen mellan Bollstavallen och Väja.

Foto: Roger A Åkerblom