19
Aug

SCA satsar 150 milj kr på nytt värmeverk i Bollstabruk.

Utgrävningen som pågått vid sågverkets södra del i sommar är för att lägga grunden till ett nytt värmeverk som i första hand ska generera värme för virkes-torkarna. Tre nya pannor på totalt 36 megawatt kommer att installeras. Två av pannorna är s.k. BIO-pannor som ska eldas med bark från sågen. Den tredje pannan är en reservpanna. En ackumulatortank på 150 m³ kommer också att ingå i den nya anläggningen.

De nya österrikiska pannorna beräknas anlända till Bollstabruk i slutet på februari nästa år och provdrift av anläggningen är planerad i augusti 2012. När det nya värmeverket kommit igång under nästa höst kommer de gamla pannorna att ställas av och demonteras.

Bollstaborna är mycket positiva till att SCA fortsätter att utveckla verksamheten här till ett sågverk som även i fortsättningen kommer att vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden.

Utgrävning för nytt värmeverk vid Bollsta sågverk.