31
May

Intresseföreningen lämnar ett formellt svar till kommunledningen

Kramfors kommuns ledning skickade ett brev till Bollstabruk Intresseförening den 10 maj med anledning av Intresse- föreningens protestskrivelse den 15 april angående den föreslagna skolnedläggningen. Sedan dess har Intresse- föreningen forskat lite i ärendet och författat ett formellt genmäle till kommunledningen. Brevet, som är daterat 31 maj, är på sex sidor och visar att skolchefens argument för nedläggning i mångt och mycket inte stämmer in på Ytterlännässkolan. Hela brevet har, förutom till kommunen, även skickats till medlemmarna i Intresseföreningen.