26
Apr

Ytterlännässkolan ska vara kvar!

Förvaltningschefen för barn, kultur och utbildning har lagt ett förslag till BKU-nämnden i Kramfors kommun att lägga ner 7 skolor i kommunen, däribland Ytterlännässkolan i Bollstabruk. Bollstabruk intresseförening (Bi) har antagit utmaningen och dragit igång en kampanj för att kommunen ska fortsätta att driva Ytterlännässkolan.

I en skrivelse till kommunstyrelsen undertecknad av intresseföreningens ordförande och företrädare för eleverna, föräldrarna, lärarna, företagen och handlarna i Bollstabruk, lantbrukarna i området och de lokala företrädarna för de politiska partierna, kräver man att skolan ska vara kvar och utvecklas till en mönsterskola.