21
Jan

Mer om Bollstabruk i Tidningen Ångermanland

Idag publiceras åter igen ett helt uppslag (2 sidor) om Bollstabruk i Tidningen Ångermanland. Dagens artiklar handlar om Bollstaskolans föräldraförening, Bollstabruk Intresseförening och omvandlingen av den gamla masugnen till kulturhus. Man får veta att föräldraföreningen ser till att isbanan på skolan är skottad och spolad, att de köpt in ett pingisbord för barnen samt arrangerar en fest varje vår och höst. Under rubriken "Bollstabruk är en livskraftig by" berättar tidningen om intresseföreningens projekt för att upprusta den yttre miljön i centrum.

 

Tidningen Ångermanland fredagen den 21 januari 2011.