04
Mar

Ny styrelse för Bollstabruk intresseförening

Vid årsstämman i går kväll valdes ett antal nya ledamöter och suppleanter in i intresseföreningens styrelse. Roger A Åkerblom, som omvaldes som ordförande, meddelade att han avgår nästa år. Lars Sjödin, som utsågs till vice ordförande, tar över ordförandeklubban efter Åkerblom vid stämman 2015.


Stående från vänster: Roger A Åkerblom, Bernt Hansson, Kerstin Nyström, Daniel Medelberg, Ragnhild Lindström. Sittande från vänster: Gerlinde Böttcher, Eva Rovio, Lars Sjödin, Björn Stenström. Rune Jonsson och Per Ingvar Moberg saknas på bilden.

Det nya mottot för föreningen, Tillsammans för utveckling, godkändes av stämman. En utvecklingsplan ska nu tillsammans med kommunen tas fram för Bollstabruk. Huvudpunkter i planen är åtgärder för att utveckla genomfarten och busstationen, skolan, idrotts- och simhallen, Folkets Hus och byggandet av en ny mack.

Bild: Ulf Åkerlund