19
Aug

Uppsnyggningen av Bollstabruk har börjat

Bollstabruk Intresseförening har fått i uppdrag av kommunen att snygga till den yttre miljön i de centrala delarna av Bollstabruk. Ideella krafter, entreprenörer, lokala företag och affärsidkare har hörsammat kallelsen till uppsnyggning. Det börjar sakta men säkert att synas resultat. Området kring Bollsta Folkets Hus har fått en storstädning, den lokala bilverkstan har fått en ny fasad, intresseföreningen har börjat restaureringen av gång- & cykelvägen mellan Bollstahallen och Kejsarstan och flera andra projekt kommer snart att påbörjas. Vi ska försöka rapportera det mesta i kommande blänkare.

Tommy Adolfsson snyggar till den yttre miljön kring Bollsta Folkets Hus.

Foto: Roger A. Åkerblom