17
Mar

Kommunen startar daglig verksamhet i Nyfikes lokaler.

En representant från Kramfors kommun kunde idag berätta att kommunen kommer att starta daglig verksamhet för handikappade i Nyfikes lokaler. Det hela är för närvarande på planeringsstadiet men det blir bl.a. kaféverksamhet liknande den som drevs tidigare. Tre handledare från kommunen plus 6-8 brukare kommer att ingå i verksamheten. Det är ännu inte bestämt när man ska öppna.