11
Mar

Forskningspris på 500 000 kr går till Bollstatjej.

Anna Svedberg, uppvuxen i Stensätter, Bollstabruk, har av Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelats 2010 års Kompetensutvecklingspris. Pristagaren ska använda prissumman på 500 000 kr till forskning och studier vid University of California där hon just nu befinner sig. Den 20 april kommer hon dock att infinna sig i Stockholm för att motta priset ur prins Carl Philips hand.

Anna Svedberg är jättelycklig över sitt pris.

Foto: Privat

Hennes forskning handlar om sambandet mellan retention och formation vid tillverkning av papper. Man kommer i framtiden att kunna tillverka förpackningskartonger med ökad styrka vilket också leder till avsevärda kostnadsbesparingar för skogsindustrin.

Anna är anställd hos Processum Biorefinery Initiative i Ö-vik och skriver just nu på en doktorsavhandling om dessa samband i tillverkningsprocesserna. Hon räknar med att framlägga sin doktorsavhandling på Kungliga Tekniska Högskolan i höst. 

Under uppväxttiden i Bollstabruk var fotboll Annas stora intresse och hon spelade aktivt i Bollsta IK:s damlag. Hembygden är henne kär och hon kommer ofta hem till föräldrahemmet i Stensätter och fritidshuset vid Lövsjön.