31
Aug

Resecenter kan bli verklighet i Bollstabruk.

Bollstabruk intresseförening har tagit fram ett förslag på ett resecentrum vid f.d. järnvägsstationen.

Förslaget omfattar :
En 175 meter lång perrong
Busshållplats med utrymme för sex bussar samtidigt.
Väntsal med värme och bänkar.
Prndlarparkering med motorvärmare och plats för 36 bilar.
Gamla busstationen och bakom f.d. ICA byggs om till en gata från järnvägen ut till RV 90. Övriga ytor blir grönområden.
Kostnadsberäkningen för detta förslag är strax under 11 miljoner. Tillkommer kostnader för signalsystem och information som Bi inte kan greppa över.

Den första utredningen som gjordes var lite väl tilltagen med bl.a. dubbla perronger och en stationsbyggnad som kostade 17 miljoner. Hela kostanden för det förslaget låg på ungefär 37 miljoner och trots det så var projektet samhällsekonomiskt lönsamt med en s.k. shek-kvot på 1,26. Med det nya förslaget torde den öka till minst det dubbla räknar Bi med.
Förslaget har presenterats för kommunen som ska ställa upp med en mer detaljerad förstudie. Förhoppningen är att få med projektet i koll 2020 som innebär en översyn av kollektivtrafiken och som drivs av landstinget, länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten.
Det är inte bara boende i Bollstabruk med omnejd som skulle få glädje av ett litet resecentrum. För Sollefteåborna som ska pendla norrut blir det ungefär 30 minuters kortare resa när man slipper åka in till Kramfors. SCA som har sitt sågverk i Bollstabruk ställer sig också positiv till en station vilket skulle underlätta när de ska rekrytera personal.

Bollstabruk intresseförening ser förslaget realistiskt och hoppas att det kommer att genomföras.

 

Framtagen skiss över resecentrat och ombyggnad av gator.

 

Text: Lars Sjödin