23
Sep

Nu byggs det i Bollstabruk.

Nu har grävskopan bytt arbetsplats från rivning till nybygge. Det är en gångväg som byggs mellan Björkvägen och Gc-vägen nere vid Rv 90 som påbörjats idag. Vägen är en del i de grönområde som ska iordningställas under hösten längs genomfartens västra sida. Området sträcker sig från f.d Ekholms ner till skrotplanen. Där gångvägen byggs har det i många år varit en stig som använts av boende i området. De senaste åren har den använts flitigt varje dag av de asylboende som finns på Solsidan. Vägen ska byggas med en beläggning av hårt packad sand. Nedanför Bollsta kyrkan ska det bli plats för en parkbänk för de som vill ta en paus och kolla på trafikpulsen genom Bollstabruk. Vi ser de påbörjade bygget som en start på förändringen av västra sidan av genomfarten.

 

 

Text och foto: Lars Sjödin