16
Jan

Tips från medlem kan leda till en ny mack i Bollstabruk.

Om allt faller på plats kan en automatstation för bensin och diesel finnas i Bollstabruk igen innan sommaren. Det är Smart Energy som planerar att etablera sig i Bollstabruk. Ett arrendeavtal på marken där stationen skall stå är tecknat med kommunen. Platsen är tomten där det s.k. fängelset låg och som nu är rivit. En bygglovsansökan är inlämnad till Bygg & Miljö samt ansökan till räddningstjänsten. Om allt faller på plats kan anläggningen tas i bruk innan sommaren. Bollstabruk intresseförening inledde en kontakt med Smart Energy förra våren efter ett tips från en medlem. Smart som har sitt kontor utanför Göteborg har varit i Bollstabruk under hösten och tittat på platsen och träffat kommuen. Farmartjänst i Bollstabruk kommer att sköta tillsynen av stationen. Nu är det bara att vänta på ett positivt besked om bygglov och att räddningstjänsten ger sitt tillstånd.

 

   En liknande station sätts upp i Bollstabruk.

 

   Text: Lars Sjödin

   Foto: Smart Energy