09
Mar

Bollstabruk Intresseförening har haft sin årsstämma.

Bollstabruk intresseförening höll sin årsstämma den 17 februari där en delvis ny styrelse valdes. Stämman hölls i Bollsta Folkets Hus och ordförande för mötet var Jan Larsson. Avgående ledamöter avtackades med blommor och mötesdeltagarna bjöds på kaffe och god kaka. Större delen av den nyvalda styrelsen träffades för sitt första möte den 9 mars.

Det kommer att hända en hel del under det kommande året utöver det årliga aktiviterna. Genomfarten ska byggas färdig och grönområdena iordningsställas. Fiber till Bollstabruk är ett projekt som är igång och vi hoppas att så många som möjligt anmäler sitt intresse. På försommaren, om allt går i lås, ska en automatstation för diesel och bensin kunna invigas. Den första årliga aktiviteten är majbrasan den 30 april och vårstädningen söndagen den 7 maj. Bi kommer också under året att fira sitt 10 årsjubileum. Datum för detta är ännu inte bestämt.

 

 

På bilden ser vi delar av den nya styrelsen. Sittande från vänster Björn Sundelin, Mikael Tjärnlund, Lars Sjödin ordf. Bernt Hansson, Per-Ingvar Moberg och Jan Lötberg. Stående från vänster Ulrika Olsson, Ragnhild Lindström och Stig-Olov Eriksson. De som saknas på bilden är Anna Zakrisson, Lisbeth Pallin, Björn Stenström och Jenny Bylund.

Foto: Ulf Åkerlund

Text: Lars Sjödin