20
Mar

Ny bro över ån vid järnvägen.

Den gamla gångbron nere vid järnvägen mot SCA kontoret kommer under våren att ersättas med en helt ny bro. Redan nu under vintern bygger man mittendelen av bron i kommunens verkstad i Fiskja. Att bron byggs om är till en del SCA:s förtjänst som lovade att stå för virket till däck och räcken. Kommunen ställde då upp med att bekosta limträbalkar och arbete till den nya bron. När våren kommer och tjälen gått ur marken kommer den färdiga delen att lyftas på plats. Därefter bygger man de delar som ska vara mot respektive landfäste. Bron är totalt c:a 20 meter lång och blir 1.40 meter bred innanför räckena. Vi hoppas och tror att det färdiga resultatet kommer att bli bra och att den nya bron ska hålla i många år framöver. Vi återkommer när bron är på plats.

 

Den gamla bron, med många år på nacken, som den ser ut idag.

 

Här byggs mittendelen av bron på de bastanta limträbalkarna.

 

Pelle Melander och Anders Berggren skruvar fast däcket på balkarna.

 

Pelle kollar så att måtten stämmer.

 

Text och foto: Lars Sjödin