25
May

Coop i Bollstabruk sänker priserna.

 

 

 

Coop i Bollstabruk sänker priserna

Med start i förra veckan prissänktes mer än 800 varor i Coop-butiken i Bollstabruk. Detta är mycket goda nyheter för alla Coop-kunder i Bollstabruk med omnejd.

”Under en tid har jag och min personal fått synpunkter från ett flertal kunder på priserna i vår butik”, säger Cecilia Norberg, butikschef. ”Jag har uppmärksammat mina kollegor vid huvudkontoret i Umeå på detta och vi har gjort prisundersökningar i vårt närområde för att se hur vi står mot konkurrenterna. Jag är glad att vi kunnat sänka priserna på en del av varorna och jag hoppas att våra kunder ska uppskatta förändringen.”

”Vi tar gärna emot synpunkter från kunderna och vi kommer att placera en förslagslåda vid fikahörnan där man kan lämna förslag på sortimentet, ” tillägger Cecilia.

Nu gäller det för er läsare av detta nyhetsinlägg att visa uppskattning genom att handla på Coop. Vi vet ju alla att om ortsborna inte handlar i sin lokala butik finns det risk för att utbudet minskar och att butiken på sikt blir olönsam och kanske måste slås igen. Just nu har vi en fin upprustad Coop-butik i Bollstabruk. Låt oss behålla den genom att handla där.

Bollstabruk intresseförening har också tagit emot synpunkter på priserna från flera av sina medlemmar som vanligtvis handlar på Coop. ”För att fördjupa kontakterna med Cecilia och hennes personal samt med ledningen för Coop Nord i Umeå, har intresseföreningen bildat en aktionsgrupp som ska följa vad som händer på Coop i Bollstabruk”, säger Myrna Åkerblom, samordnare för aktionsgruppen som ska jobba för att Coop-butiken på sikt kommer att bevaras och utvecklas. I ett brev till Coop Nords ledning i Umeå påpekades de alltför höga priserna på vissa varor och det till viss del begränsade sortimentet på Coop i Bollstabruk. En närmare kontakt mellan Coop Nords ledning och Bollstabruk intresseförening efterlystes också.

Coop Nord har i sitt svarsbrev tackat för intresseföreningens förslag, engagemang och intresse som visats för butiken i Bollstabruk. Coop Nord är också positiva till en närmare dialog med intresseföreningen.

Om läsarna av detta nyhetsinlägg har några frågor eller andra synpunkter kan ni också kontakta intresseföreningens samordnare Myrna Åkerblom eller Coops ägarombud Maria Wallmark och Gudrun Viklund.

Naturligtvis bör man i första hand tala med butikschefen Cecilia Norberg och hennes personal angående frågor relaterade till Coop i Bollstabruk.

 

 

 

Text och foto: Roger Åkerblom.