04
Jun

En ny bro över ån nere vid Bollsta sågen.

   En ny bro som borde hålla i många år framöver.

  

Den gamla bron över ån nere vid järnvägen har varit i dåligt skick en längre tid. Men nu har den ersatts med ett nytt brospann. Det var under förra hösten som kommunen lovade att bygga om bron. Bollstabruk intresseförening hade då varit i kontakt med SCA:s platschef vid Bollsta sågen och fått löfte om att de bidrog med virke till däck och räcken. Kommunen lovade då att stå för kostnaden av limträbalkarna och arbetet med att få den på plats. En del av bron har byggts under vintern i kommunens verkstad och transporterades till Bollstabruk och lyftes på plats av en kranbil. Resterande arbete med att få den färdig har pågått några veckor under maj månad. Det har nu resulterat i en ny och fräsch bro som borde hålla i många år framöver. Vi riktar ett tack till chefen för tekniska Kenneth Näsman och hans mannar Pelle Melander, Gunnar Wedin och Anders Berggren som byggt bron. Tack också till Johan Olofsson på Bollsta sågen som skänkte virket. Bron kommer inom kort att få ett namn, det har via Bi:s Facebook sida kommit ett antal namnförslag. Styrelsen ska utse ett av förslagen som kommer att bli den nya brons namn.  

 

   Den gamla bron har under många år varit i dåligt skick.

 

  Text och foto:Lars Sjödin