07
Jun

Båda broarna har fått ett namn.

Bollstabruk intresseförening efterlyste namnförslag på den nya bron som byggts nere vid järnvägen. Det kom in många bra förslag och styrelsen har nu haft möte och tagit del av förslagen. Det finns sedan tidigare en liknande bro som ligger uppe vid idrottshallen som leder över till Kejsarstan. Intresseföreningen byggde med ideella krafter om den bron 2010, men den fick inget namn. Styrelsen har nu beslutat under resans gång att den bron också ska namnges. Därför togs beslutet att använda det namn som fick flest röster till den nya bron. Den tidigare bron kommer därför att heta "Kejsarbron". Motiveringen till det namnet: " bron är en del av vägen som leder från samhället över ån till Kejarstan och till gatan där som heter Kejsargatan"

Den nybyggda bron nere vid järnvägen får namnet "Järnvägsbron". Motiveringen är: " bron är en förlängning av Järnvägsgränd och ligger intill järnvägen".

Namnskyltar till respektive bro ska ordnas.

Vi tackar alla som bidragit med namnförslag.

 

 

   Bron som går över ån till Kejsarstan och kommer nu att heta Kejsarbron.

 

   Den nybyggda bron nere vid järnvägen får namnet Järnvägsbron.

 

   Styrelsen i Bollstabruk intresseförening.

   gm. Lars Sjödin ordförande.