25
Feb

Nu är barnen tillbaka på Kejsarstan.

 

De första husen på Kejsarstan blev klara 1887 och de sista 1894. Husen blev bostäder, för de som arbetade på Graningeverkens såg nedanför bostadslängan. Varje ingång till husen ledde till fyra lägenheter. På 1970 talet byggdes lägenheterna samman och blev mindre i antal. Senare byggdes några hus om till kontorslokaler och husen kom i kommunal ägo. 1980 fick Kramfors kommun Expressens miljöpris för att man bevarat och vårdat byggnaderna. Numera ägs husen av privata ägare och hyrs ut som bostadslägenheter.   

I begynnelsen och många år framöver fanns det många barn i varje familj och då måste det ha varit full fart längs Kejsargatan med lekande barn. Men tiderna förändrades och det byggdes andra modernare lägenheter och privata hus i Bollstabruk, dit barnfamiljerna flyttade.

Men i och med att lägenheterna renoverats och blivit större har nu återigen Kejsarstan blivit ett eftertraktat område att bo i. Därför har nu även barnfamiljer flyttat in i husen och man kan se moderna lekanordningar som gungställningar och studsmattor på tomterna. Området har sommartid fina grönområden längs båda sidor om husen. Kanske blir det full fart igen med barn runt området på Kejsarstan, vi får hoppas på det. Kejsargatan är namnet på gatan längs husen vilket också gör att det är enda gatan i Bollstabruk.

 

  

     Kejsarstan i vinterlandskap.

 

    Några av hysegästerna som gillar sin gata.

 

   Viggo och syster Sagah testar pulkan på den lugna gatan. I dag finns ingen Kejsar Wilhelm där.

 

   Den yngste på på Kejsarstan är Collin, här tillsammans med mamma Sabina. 

   Några hus har 130 år på nacken.

 

   Namnet Kejsarstaden har troligen fått sitt namn efter flottarbasen Wilhelm Brelin. Barnen hade stor respekt för honom. " Se upp för nu kommer kejsar Wilhelm", varnade de.

 

   Text och foto: LarsSjödin