21
Nov

Årets etapp av ombyggnaden av genomfarten slutförd

Trafikverkets byggentreprenör, Svevia, har nu genomfört årets etapp av ombyggnaden av väg 90 genom Bollstabruk. En 3 m bred gång- och cykelväg har anlagts längs genomfartens västra sida från korsningen med Movägen till korsningen med Håkarsvägen. Bredden på riksvägens körbana genom samhället har minskats från ca 10 m till 7 m och mellan körbanan och gc-vägen har en 2,5 m bred stenlagd refug byggts. Ca 20 tudelade lyktstolpar, med LED-ljus för både körbanan och gc-vägen, pryder refugen tillsammans med nyplanterade träd.

Projektet fortsätter i etapp 2 i maj nästa år.

Fr.v. 3 m bred gc-väg, 2,5 m bred stenlagd refug med lyktstolpar och träd, 7 m bred vägbana, varje körfil 3,5 m bred.

Bilden tagen av: Roger A Åkerblom