26
Nov

Dieselmack i Bollstabruk

Skelleftebränslen och Magnusson Oljetransport har satt upp en dieseltapp på den tomt i Lästa, Bollstabruk, där IDS tidigare hade en dieselpump. 

Dieselanläggningen består av en dieselcistern ovanjord, en betalterminal, en dieselpump för personbilar och smärre fordon och en högvolym/höghastighetspump för olika slags lastbilar.