08
Jul

Upprustning av Johannisbergs Herrgård

Den länge efterlängtade upprustningen av Johannisbergs Herrgård är nu igång. Fasaden på alla fyra sidorna av fastigheten håller på att målas om av Dynäs Måleri. Fastighetshetägaren Krambo är beställare. Intresse-föreningens vädjan till Krambo ifjol om renovering av fastigheten har nu hörsammats. Vi tackar Krambo för ett bra jobb!


Fasaden på Johannisbergs Herrgård målas om.

Foto: Roger A Åkerblom