02
Jul

Upprustningen av Bollstabruk fortsätter

Upprustningen av Bollstabruk fortsätter, ett stort projekt här, ett litet projekt där, många bäckar små blir en stor å. Det är framförallt engagemanget från invånarna på orten som gör att det händer saker. 


Idag satte man upp den renoverade välkomstskylten på villaområdet Lindholmen. Medverkande i detta restaure-ringsprojekt har varit Karl-Bertil Eriksson, Svante Näsman och Leif Andersson. Mikael Henriksson sponsrade med blomsterarrangemanget. Ett stort tack till er alla!

Foto: Roger A Åkerblom