30
Jun

Ny vägbeläggning Väja - Bollstabruk

Med den nedgående solen som belysning lade Skanska ikväll ut ett nytt lager asfalt på väg 90 från Väja fram till bron över Bollstaån. Det var ett väl koordinerat arbete med preparering av vägbanan, framkörning av asfalt, utläggning och distribution samt vältning. Skanska är verkligen experter på sådant här arbete. Vägen blev som ny. Vi tackar Trafik-verket som betalar notan (med skattebetalarnas pengar).


Utläggning och distribution av asfalten på vägbanan.


Vältning av asfaltbeläggningen längs väg 90 från Väja till Bollstabruk.

Foto: Roger A Åkerblom