21
Oct

Sågramen i sin rätta miljö

Sågramen som flyttades från torget i Bollstabruk till bruksmiljön vid Kejsarstan den 1 oktober är nu installerad på sin nya plats. Betongfundamentet har sänkts ca 50 cm vilket gör att sågramen blir lättare att studera. Den har nu äntligen kommit hem.

 

Sågramen på östra sidan av väg 90 mellan Bruksvägen och Kejsargatan.

Foto: Roger A. Åkerblom