15
Oct

GC-väg ända fram till Ytterlännäs kyrka?

GC-väg ända fram till Ytterlännäs kyrka?

Det ser ut som om gång- och cykelvägen som börjar vid Håkarsvägen kommer att gå ända fram till Ytterlännäs kyrka. Den del som nu är färdigställd går längs västra sidan av väg 90 fram till avfarten till väg 333 och sedan vidare längs södra sidan av väg 333 fram till gamla väg 90. Trafikverket har efter samråd med Bollstabruk Intresseförening nu byggt en anslutningsramp från gamla väg 90 till banvallen för den gamla järnvägen. Tanken är att gc-vägen sedan ska anläggas på den gamla banvallen efter att räls och syllar avlägsnats någon gång under 2011. 

Bollstabruk Intresseförening har kämpat för den här gc-vägen sedan första samrådet med Vägverket år 2006. Föreningen håller tummarna för att den byggs ända fram till Ytterlännäs kyrka nästa år.


GC-vägen går längs väg 333 under järnvägsviadukten fram till gamla väg 90...


... och sedan via en ramp upp på den gamla banvallen.

Foto: Roger A. Åkerblom