14
Oct

Ny färg på Bollsta Folkets Hus

Byggnadsföreningen Kamraterna har antagit utmaningen om en uppsnyggning av den yttre miljön i Bollstabruk genom att städa upp och snygga till i området kring själva fastigheten. Man har nu också målat om fasaden på framsidan och ämnar måla om resten av fastigheten till våren. Intresseföreningen och alla Bollstabor applåderar dessa positiva åtgärder för allas trivsel.Ny färg på fasaden på Bollsta Folkets Hus.

Foto: Roger A. Åkerblom