12
Oct

Movägen får ny bro över Bollstaån

Bollstamo Samfällighetsförening har gett Skanska i uppdrag att bygga en ny bro över Bollstaån. Den gamla bron är utdömd av Trafikverket för fordonstrafik. Samfälligheten hade två alternativ att välja mellan; en ny vägsträckning fram till Herrsjövägen eller riva den gamla bron och bygga en ny.

Skanska påbörjade arbetet den 11 oktober och räknar med att den nya bron ska kunna tas i trafik i slutet på november. Under byggtiden måste boende och besökare till Mo använda endera Mellanmobron eller bron vid Stensätters-dammen.

Roger Wiberg och Peter Eriksson, Skanska, bygger ny bro över Bollstaån

Foto: Roger A. Åkerblom