01
Oct

Historiskt lyft för Bollstabruk

Den sågram som stått på torget i Bollstabruk sedan 1982 flyttades idag till en ny plats i bruksmiljön på Kejsarstan. Stålskulpturen som stått vid Ytterlännäsgården kommer sedan att flyttas till torget.

-Den här flytten ska ses i ett större sammanhang, säger Roger A. Åkerblom, ordförande i Bollstabruk Intresseförening som står bakom det här projektet som heter "Konst och offentlig miljö i harmoni" och syftar till att visa konstföremål som finns i den offentliga miljön i samhället på bästa möjliga sätt. Skulpturen får symbolisera den utveckling som samhället nu genomgår och sågramen får plats i den bruksmiljö som är en del av Bollstabruks sågverkshistoria.

Sågramens betongfundament kapas med en koromant-slinga.

Sågramen med betongfundament lyftes...

... och placeras på en trailer för flyttning till Kejsarstan...

... där den placeras på ett nytt fundament där den ska stå de närmaste 100 åren.

Intresseföreningen har planer på att skapa ett samman-hängande "Bruksmuseum" av området som innefattar Kejsarstan, Bruket, Lagårn, Herrgården med flyglar, Masugnen och arbetarbostäderna på Udden. 

-Det unika med Bollstabruk är att det nämnda området med industrihistoria från 1700-talet och framåt ligger granne med Sveriges största sågverk som har långtgående utvecklings-planer för expansion av verksamheten. Intressant dåtid, levande nutid och spännande framtid på en och samma plats, säger Åkerblom.