23
Sep

Vägarna repareras på Lindholmen

Det är stor aktivitet på Lindholmens villaområde i Bollstabruk just nu. Flera av vägarna i området får en efterlängtad reparation. På särskilt utsatta ställen grävs leran i vägarna upp och fraktas bort och ersätts med nytt bärlager och ny asfaltbeläggning. 

- Vi har möjlighet att göra en del reparationer i höst. Resten av reparationsbehovet kommer att åtgärdas nästa år, säger Kjell Karlsson, avdelningschef för gator och vägar på Kramfors kommun.

Rune Salander bereder plats för ett nytt bärlager på vägen.

Foto: Roger A. Åkerblom