Historia

Bollstabruk - en ort med historia och framtid.

Bollstabruk ligger vid Bollstafjärden, en djupt inskjutande vik av den mäktiga Ångermanälven.

Oljemålning av G W Palm, 1856

Redan namnet Bollsta tyder på att orten är mycket gammal. De så kallade sta-byarna beräknas härstamma från vikingatiden cirka år 850-1050 år e. Kr. Boll kommer från det fornsvenska mansnamnet Bolle medan -sta har tolkats som "boplats".

Av de fasta fornlämningar är borgen på Borgberget och Ytterlännes Gamla Kyrka de förnämsta. Borgen byggdes under folkvandringstiden och den gamla kyrkan anses vara uppförd omkring år 1200. 

Den mest betydande industrin på orten har varit starkt förknippad med Graningverken, ett av Sveriges äldsta företag. En masugn uppfördes vid Bollstaån åren 1739-1741. Efter mer än 150 års drift "nedblåstes" masugnen för sista gången i februari 1899. Järnhanteringen avvecklades efterhand och övergick till träindustri.

Den första sågen togs i drift år 1852. Den var utrustad med fyra vattendrivna sågramar. 1861 togs en ny ångsåg i drift och den moderniserades åren 1889-1890 i en ny och större byggnad. 1919-1920 var det dags för ytterligare modernisering och elektrifiering av sågverket, som matades med elkraft från Graningverkens egen kraftstation i Forse. Såganläggningen har därefter återkommande moderniserats och var vid slutet av 1900-talet en av landets modernaste och effektivaste.

År 2000 innebar stora förän
dringar. Skogsbolaget SCA övertar Graningeverkens fyra sågverk och all skogsmark och bildar skogskoncernen Scaninge. År 2003 övergår Scaninge helt i SCA. Numera är Bollsta Sågverk ett av de största sågverken i Sverige med en årsproduktion av 378 000 m3 sågade trävaror år 2005.

Samma år försvinner Graninges namn helt, då kraftverken och elnätet köps upp av det tyska elbolaget E-on.

Bollstabruks centrum har genomgått tre utvecklingsfaser, alla knutna till skiftande kommunikationer. Det första centrat var naturligt beläget vid hamnen. När järnvägen kom flyttades centrum till järnvägsstationen med omgivningar och sist till Riks 90, som går rakt genom samhället. 

Mellan åren 1950-1970 var Bollstabruk ett av Ångermanlands mest framåtgående samhällen. Då byggdes flera nya bostadsområden som Sjöborén, Källängen, Kejsarängen och Lindholmen. Trots kommunsammanslagningen med Kramfors år 1974, som innebar nya prioriteringar, är Bollstabruk fortfarande populärt som trivsam bostadsort både för de som har sitt arbete i och utanför samhället.

 

 

Den 3 juli 2009 gavs en ny bok om Bollstabruk ut. Titeln är "Bollstabruk - Bilder med historia" och för sammanställningen svarar Ingrid Norberg och Frank Felton. Boken kan ses som en vandring i tiden från 1737 till 1974 med hjälp av bilder som samlats in av Rune Dahlkvist och till viss del av författarna själva. Bollstabruks historia är här presenterad i en bildrik bok med intressanta bildtexter. Ett verkligt fynd för alla med anknytning till Bollstabruk.

Boken kan beställas från Förlag Vitryggen, Solängsvägen 6  744 32 Heby, telefon 0224-30800.