Information om Bollstabruk

Bollstabruk.se är den officiella webbadressen för samhället Bollstabruk med omnejd.

Hemsidan har som målsättning att i ord och bild presentera vår ort i nutid och dess historia. 

Att lämna så mycket information som möjligt om det som kan intressera både fastboende och besökare.

Hemsidan startades upp år 2009 inom ramen för ABF:s projekt "Att marknadsföra sin bygd via internet", med Bollstabruk Intresseförening som huvudman.

Arbetsgruppen lämnade 2016 ABF:s verktyg och skapade istället en egen hemsida.

Bollstabruk intresseförening administrerar bollstabruk.se även fortsättningsvis.

Vi arbetar kontinuerligt med att komplettera och uppdatera innehållet på sidan.